SZektor SE

V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék a SZektor Sport Egyesület elnevezésű civil szervezetet
13-02-0008035 szám alatt az alábbi adatokkal nyilvántartásba veszi.

1.) A szervezet neve: SZektor Sport Egyesület

2.) A szervezet rövidített neve: SZektor SE

3.) A szervezet székhelye: 2230 Gyömrő, Wekerle utca 4/b.

4.) A képviselő neve:

  • Schleer Zoltán elnök
  • Barkóczi Csaba elnökségi tag
  • Ormai Zsolt elnökségi tag

5.) A szervezet célja: Az egyesület a sport népszerűsítését felkészülési és versenyzési lehetőség
megteremtését, valamint a sportolók érdekvédelmét kívánja segíteni a labdarúgás, a lábtenisz,
a footgolf, a cageball és padbol sportágakban. Ennek keretében szabadidő és amatőr sportolási
lehetőséget kíván tagjainak biztosítani. Az egyesület bővíteni kívánja tevékenységét az
egészséges életmód megismertetésével és támogatásával és az ezt meghatározó szemlélet
formálásban kíván segíteni, és abban szerepet vállalni. Az egyesület keretében
sporttevékenységet folytató sportoló számára az egyesület köteles biztosítani a sportág jellege
szerinti, továbbá a versenyszabályzatban meghatározott biztonságos sporttevékenység
folytatásához szükséges feltételeket. Nem tartozik a fenti feltételek körébe a sportfelszerelés
biztosítása.

6.) A szervezet célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:

1.3. Sporttevékenység
1.3.1. kód: 0300

7.) A létesítő okirat kelte: 2021.03.26.

8.) A szervezet típusa: egyesület

9.) A szervezet formája: sportegyesület

Adószám: 19305200-1-13

Statisztikai számjel: 19305200-9319-521-13

Szervezet nyilvántartási száma: 13-02-0008035

Bankszámlaszám: 11742063-21458006-00000000 (OTP Bank)