Kezdő oldal

Egyesületünk a sport világának azon „SZektora”, amely az amatőr sportolók képességeikhez mérten, mind teljesítményben, mind hozzáállásban megközelíti a profi szintet. Ezek mellett, azt a területet képviseljük, ahol a barátság elengedhetetlen része a sikeres és boldog mozgásnak.

Célunk

Az egyesület a sport népszerűsítését felkészülési és versenyzési lehetőség megteremtését, valamint a sportolók érdekvédelmét kívánja segíteni. Ennek keretében szabadidő és amatőr sportolási lehetőséget kíván tagjainak biztosítani. Az egyesület bővíteni kívánja tevékenységét az egészséges életmód megismertetésével és támogatásával és az ezt meghatározó szemlélet formálásban kíván segíteni, és abban szerepet vállalni. Az egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára az egyesület köteles biztosítani a sportág jellege szerinti, továbbá a versenyszabályzatban meghatározott biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. Nem tartozik a fenti feltételek körébe a sportfelszerelés biztosítása.

Kitűzött feladataink

  • sportolási lehetőség biztosítása, amely az amatőr sport keretén belül a profi szinthez közelít
  • sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, 
  • sportlétesítmények használata, illetve működtetése,
  • rendszeres sportolásra nevelés,
  • a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása sporttevékenységek és egyéb események szervezésével,
  • népszerűsíti az egészséges életmódot,
  • tehetséggondozást végez,
  • sportrendezvények, versenyek szervezése
  • hazai és nemzetközi hasonló célú szervezetekkel történő együttműködés, kapcsolattartás